Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Hoa Hồng Restaurant

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 100000, Vietnam
Điện thoại:
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Thôn 6 - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội 100000, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<