Kho địa điểm, địa chỉ, điện thoại: UBND phường 11-Quận 10 - Quận 10 , trường học, công ty, phòng khám, ngân hàng, hồ bơi, trung tâm bảo hành, sân bóng đá mini, điểm đặt ATM, Quán nhậu, nhà hàng, chùa, nhà thờ, cửa hàng kinh doanh... các tỉnh thành phố quận huyện trên toàn quốc

TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM - DỮ LIỆU ĐANG CẬP NHẬT TRÊN TOÀN QUỐC

Hãy chia sẻ - cảm ơn Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

UBND phường 11-Quận 10UBND phường 11

UBND phường 11
Địa chỉ : 544 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3839 2596
Website : http://quan10.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid=57&ctl=Detail&mid=490&ArticleID=ARTICLE14020005
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 11, Ubnd phường Quận 10


Địa điểm lân cận khác

Danh sách Ubnd phường Quận 10

UBND phường 14

UBND phường 14
Địa chỉ : 7A/5/34 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3866 1972
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 14, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 8

UBND phường 8
Địa chỉ : 523/11 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 6832
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 8, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 13, quận 10

UBND phường 13, quận 10
Địa chỉ : 210 212 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3863 4802
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 13, quận 10, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 11

UBND phường 11
Địa chỉ : 544 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3839 2596
Website : http://quan10.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid=57&ctl=Detail&mid=490&ArticleID=ARTICLE14020005
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 11, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 3

UBND phường 3
Địa chỉ : 154 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 9477
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 3, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 1

UBND phường 1
Địa chỉ : 31 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 8353
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 1, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 2

UBND phường 2
Địa chỉ : 168 Đường Hùng Vương, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 5240
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 2, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 7

UBND phường 7
Địa chỉ : 161 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 3709
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 7, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 6

UBND phường 6
Địa chỉ : 594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3853 3559
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 6, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 9

UBND phường 9
Địa chỉ : 387 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3927 0384
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 9, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 14

UBND phường 14
Địa chỉ : 7A/5/34 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3866 1972
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 14, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 8

UBND phường 8
Địa chỉ : 523/11 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 6832
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 8, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 13, quận 10

UBND phường 13, quận 10
Địa chỉ : 210 212 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3863 4802
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 13, quận 10, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 11

UBND phường 11
Địa chỉ : 544 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3839 2596
Website : http://quan10.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid=57&ctl=Detail&mid=490&ArticleID=ARTICLE14020005
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 11, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 3

UBND phường 3
Địa chỉ : 154 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 9477
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 3, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 1

UBND phường 1
Địa chỉ : 31 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 8353
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 1, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 2

UBND phường 2
Địa chỉ : 168 Đường Hùng Vương, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 5240
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 2, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 7

UBND phường 7
Địa chỉ : 161 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 3709
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 7, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 6

UBND phường 6
Địa chỉ : 594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3853 3559
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 6, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 9

UBND phường 9
Địa chỉ : 387 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3927 0384
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 9, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 14

UBND phường 14
Địa chỉ : 7A/5/34 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3866 1972
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 14, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 8

UBND phường 8
Địa chỉ : 523/11 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 6832
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 8, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 13, quận 10

UBND phường 13, quận 10
Địa chỉ : 210 212 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3863 4802
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 13, quận 10, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 11

UBND phường 11
Địa chỉ : 544 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3839 2596
Website : http://quan10.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx?tabid=57&ctl=Detail&mid=490&ArticleID=ARTICLE14020005
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 11, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 3

UBND phường 3
Địa chỉ : 154 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 9477
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 3, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 1

UBND phường 1
Địa chỉ : 31 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 8353
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 1, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 2

UBND phường 2
Địa chỉ : 168 Đường Hùng Vương, Phường 2, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3835 5240
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 2, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 7

UBND phường 7
Địa chỉ : 161 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3855 3709
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 7, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 6

UBND phường 6
Địa chỉ : 594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3853 3559
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 6, Ubnd phường Quận 10

UBND phường 9

UBND phường 9
Địa chỉ : 387 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
Điện thoại : 028 3927 0384
Website :
>> Chỉ đường Google Map <<
UBND phường 9, Ubnd phường Quận 10


>> Xem tất cả các địa điểm cùng danh mục <<

Địa điểm, địa chỉ có thể bạn quan tâm

 1. UBND Phường Nguyễn Thái Bình-Quận 1
 2. UBND phường Cô Giang-Quận 1
 3. UBND Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1-Quận 1
 4. UBND phường 1 quận 4-Quận 1
 5. UBND phường 1-Quận 1
 6. UBND Phường 13 quận 4-Quận 1
 7. UBND phường 14-Quận 10
 8. UBND phường 8-Quận 10
 9. UBND phường 13, quận 10-Quận 10
 10. UBND phường 11-Quận 10
 11. UBND phường 3-Quận 10
 12. UBND phường 1-Quận 10
 13. UBND phường 2-Quận 10
 14. UBND phường 7-Quận 10
 15. UBND phường 6-Quận 10
 16. UBND phường 9-Quận 10
 17. UBND phường 2-Quận 11
 18. UBND phường 14-Quận 11
 19. UBND phường 15-Quận 11
 20. UBND phường 10-Quận 11
Thiết kế website dễ lên top 10 Goolge

Địa điểm tương tự lân cận

 1. Ubnd phường Yết Kiêu-Quận Hà Đông
 2. Ubnd Phường Yên Phụ-Quận Tây Hồ
 3. UBND phường Yên Hòa-Quận Cầu Giấy
 4. UBND phường Xuân Phương-Huyện Từ Liêm
 5. Ubnd Phường Xuân Đỉnh-Huyện Từ Liêm
 6. UBND phường Vĩnh Tuy-Quận Hai Bà Trưng
 7. UBND phường Vĩnh Phúc-Quận Ba Đình
 8. UBND phường Trương Định-Quận Hai Bà Trưng
 9. UBND phường Trung Sơn Trầm-Thị xã Sơn Tây
 10. UBND Phường Trung Mỹ Tây-Quận 12
 11. UBND phường Thổ Quan-Quận Đống Đa
 12. UBND phường Thọ Quang-Quận Sơn Trà
 13. UBND phường Thịnh Quang-Quận Đống Đa
 14. UBND phường Thảo Điền-Quận 2
 15. UBND Phường Thạnh Xuân-Quận 12
 16. UBND phường Thanh Xuân Trung-Quận Thanh Xuân
 17. UBND phường Thanh Xuân Trung-Quận Hà Đông
 18. UBND phường Thanh Trì-Huyện Thanh Trì
 19. UBND phường Thanh Nhàn-Quận Hai Bà Trưng
 20. UBND phường Thanh Khê Đông-Quận Thanh Khê
 21. Ubnd Phường Thành Công-Quận Ba Đình
 22. UBND phường Thanh Bình-Quận Hải Châu